2021-28-09
AKUadmin
Published in post

ESK 2021 – NABÓR WNIOSKÓW

Estrada Rzeszowska zaprasza firmy a także organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania ofert na kompleksową realizację projektów artystycznych, które wejdą w skład programu festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2021.

Europejski Stadion Kultury 2021 – otwarty konkurs ofert

Formularz zgłoszeniowy do oferty ESK 2021.doc

Formularz zgłoszeniowy ESK 2021

AKUadmin
Scroll to Top