2020-03-07
AKUadmin
Published in post

Fotografia

Uczestnicy Festiwali będą mieli okazję nie tylko obejrzeć wystawy fotografii, ale także wziąć udział w warsztatach fotograficznych. – Mistrzowski plener fotograficzny pod artystyczną opieką i kuratelą Tadeusza Rolke „(Kraj)obraz miast Wschodu. Rzeszów – miasto 2019” to dwudniowy warsztat praktyczny w formule otwartego reporterskiego pleneru fotograficznego. Uczestnicy zajęć będą pracować przez dwa dni zdjęciowe w przestrzeni miasta Rzeszowa. Rezultatem dwóch dni zajęć będzie unikatowym subiektywny portret naszego miasta, widziany oczyma grupy jego mieszkańców.

Photo Doc Freestyle natomiast to dokumentalno-artystyczna akcja fotograficzna, dzięki której uczestnicy Europejskiego Stadionu Kultury będą mieli możliwość wykonania wyjątkowej dokumentacji fotograficznej wydarzeń organizowanych w ramach ESK. W ramach projektu wolontariusze otrzymają jednorazowe, analogowe aparaty fotograficzne, przy pomocy których będą mogli zarejestrować w formie fotografii koncerty, emocje, spotkania i atmosferę Europejskiego Stadionu Kultury. Po zakończeniu akcji fotograficznej od uczestników zostaną zebrane aparaty, a z naświetlonych negatywów członkowie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego – osoby prowadzące akcję wywołają fotografie i wykonają odbitki. Z tak wykonanych zdjęć zostanie przygotowana wystawa fotograficzna w Galerii Nierzeczywistej.

AKUadmin
Scroll to Top