Organizatorzy

Estrada Rzeszowska to instytucja kultury, która działalność kulturalną w Rzeszowie prowadzi od 1958 roku. W swoich działaniach Estrada skupia się na popularyzacji sztuki teatralnej, muzycznej i estradowej oraz kształtowaniu wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzaniu możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie estrady i teatru, a także promowaniu twórczości artystycznej i dorobku kulturowego Rzeszowa Długoletnie doświadczenie w organizacji miejskich wydarzeń kulturalnych, lokalnych interdyscyplinarnych festiwali, koncertów i recitali, wystaw i różnorodnych niestandardowych projektów artystycznych przekłada się na wysoką jakość i profesjonalizm.

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. NCK realizuje szerokie spektrum działań z zakresu dziedzictwa narodowego, edukacji historycznej i patriotycznej, kreowania zainteresowania kulturą oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników kultury. W ramach swojej działalności NCK prowadzi własne programy długofalowe oraz projekty jednorazowe, a także projekty partnerskie z innymi podmiotami sektora kultury. Instytucja zarządza również Programami Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Urząd Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Wydział Kultury, Sportu i Turystyki od lat inicjują i podejmują działania w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury  oraz aktywnie włączają się w organizację różnorodnych projektów kulturalnych w Rzeszowie.

Scroll to Top