PRESS ROOM

Kontakt do mediów

Europejski Stadion Kultury

Dorota Rachelska – Estrada Rzeszowska
e-mail: promocja@estrada.rzeszow.pl
tel. +48 853 80 04

Wschód Kultury
promocja ogólnopolska

Marcelina Bogdanowicz
e-mail: mbogdanowicz@nck.pl
tel.: +48 22 350 95 37

Materiały do pobrania

Akredytacje

Akredytacje na Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w dniach 22-25 czerwca 2017 r. w Rzeszowie są bezpłatne. O akredytację mogą ubiegać się: dziennikarze, fotoreporterzy i ekipy telewizyjne. Zapraszamy do wypełnienia wniosku akredytacyjnego.

Wschód Kultury 2017 – akredytacja (.docx)

Wschód Kultury 2017 – akredytacja (.pdf)

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 14 czerwca 2017 roku do północy.

Akredytacja prasowa uprawnia do:

– uczestnictwa we wszystkich punktach programu, także tych z ograniczoną ilością miejsc;
– przeprowadzanie wywiadów z artystami na zasadach określonych przez organizatora (po wcześniejszym uzgodnieniu);
– uczestnictwa w spotkaniach z artystami podczas specjalnych konferencji prasowych na zasadach określonych przez organizatora – organizator udostępni harmonogram spotkań z artystami;
– wstępu dla fotoreporterów i ekip telewizyjnych do wygrodzonej strefy przed sceną na zasadach określonych przez organizatora;
– odbioru presspacka, zawierającego komplet materiałów informacyjnych na temat wydarzenia Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury

Warunki przydzielania akredytacji prasowych:

– akredytacje przyznawane są nieodpłatnie;
– akredytacje prasowe mogą zostać przyznane:
dziennikarzom pracującym dla Patronów medialnych Wschodu Kultury – Europejskiego Stadionu Kultury 2017; aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów o znacznym zasięgu i/lub mediów branżowych; fotografom freelancerom;
– terminowe przesłanie zgłoszenia
– informacje o udzieleniu akredytacji prasowej będą potwierdzane przez organizatora na telefoniczną prośbę wnioskodawcy
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmownego rozpatrzenia akredytacji bez podania przyczyny i/lub nieudzielenia akredytacji pozwalającej na obecność podczas Koncertu Głównego tylko wybranym dziennikarzom i fotoreporterom
– akredytacje można odebrać w Estradzie Rzeszowskiej od 19.06.2017 r. lub wcześniej, kontaktując się bezpośrednio z Dorotą Rachelską – promocja@estrada.rzeszow.pl.

Jak się zgłosić?

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza drogą mailową, do dnia 14 czerwca 2017, do północy na adres: promocja@estrada.rzeszow.pl

lub dostarczenie go w formie papierowej do
Estrady Rzeszowskiej,
ul. Jagiellońska 24,
35-025 Rzeszów

Scroll to Top