2021-14-05
AKUadmin
Published in post

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

👉 Europejski Stadion Kultury 2020 został objęty programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, który od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy.
👉 Program ten zawiera 4 cele tematyczne, a jednym z nich jest promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego.

Dbajmy o nasz #kawałQultury! 

 

 

AKUadmin
Scroll to Top