[scroll for English]

Rzeszowska prapremiera.

All Night Vigill Rachmaninowa jest nazywane największym dorobkiem muzycznym kościoła prawosławnego. Dzieło jest stworzone na podstawie tradycyjnych melodii Europy Wschodniej: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii a także Grecji. Tradycje tych krajów są skompilowane
w mistrzowskim spojrzeniu Rachmaninowa. Wykonawcami koncertu będą artyści z Lublina. Projekt ten poszerzy program tegorocznego festiwalu o muzykę na pograniczu klasyki i tradycji.

All Night Vigil, 24th June (Saturday), 7.30 PM, Sanctuary of Our Lady of Rzeszów, Academy of Old Music in Lublin

Rzeszów pra premiere. All Night Vigill by Rachmaninoff is called the biggest musical achievement of orthodox church. The piece is based on traditional music of Eastern Europe: Ukraine, Belarus, Russia, Moldova and Greece. The musical traditions of these countries are masterfully compiled by Rachmaninoff. The concert will be performed by artists from Lublin. The project will diversify the program of the festival by adding a pinch of classical and traditional music.