[scroll for English]

Tegoroczna 5-ta edycja Art Celebration będzie okazją do świętowania małego jubileuszu autorskiego koncertowego projektu, który na dobre wpisał się w program rzeszowskiej odsłony Wschodu Kultury.

W tym roku organizatorzy postanowili skupić się na zaproszeniu wspaniałych muzyków związanych z Podkarpaciem, którzy oddadzą hołd i nawiążą w swoich występach do legendarnych artystów pochodzących ze wschodu – Stanisława Lema, Andy Warhola, Wojciecha Kilara, Nachuma Sternheima i Tomasza Stańko.

Vitold Rek & the Spark – Lem. Muzyczne sfery.

W ramach Art Celebration odbędzie się polska premiera koncertu „Lem. Muzyczne sfery” – programu sygnowanego przez Vitolda Reka – wybitnego kontrabasistę i kompozytora rodem z Rzeszowa, wieloletniego muzycznego partnera takich gigantów jak Tomasz Stańko czy John Tchicai. Koncert w rozszerzonym składzie który stworzą muzycy związani z Rzeszowem i Podkarpaciem: Dominik Wania (fortepian), Tomasz Sowiński (bębny), Miłosz Pękala (perkusjonalia), Zbigniew Jakubek (instrumenty klawiszowe), Tomasz Nowak (trąbka) i Bartłomiej Skubisz (gramofony, rap, elektronika). Koncert, to połączenie światów: muzyki akustycznej i elektronicznej, a także dźwięku i słowa. Muzycy stworzą unikalny świat, w którym równorzędną rolę odgrywają zarówno umiejętności wirtuozerskie jak i klimat, przestrzeń i słowo. W program wkomponowane będą czytane na żywo przez dziennikarza i poetę Rafała Potockiego fragmenty powieści „Solaris” Stanisława Lema oraz „dźwięki kosmosu”. Vitold Rek & The Spark to pobudzająca wyobraźnie muzyczna podróż po różnych światach.

Program miał swoją światową premierę 30 listopada 2016 roku w Darmstadt podczas festiwalu Komet Lem i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Występ był anonsowany m.in. przez Frankfurter Allegemeine Zeitung.

https://www.mixcloud.com/Fatman_Skub/vitold-rek-the-spark-darmstadt-kometlem-d%C5%BAwi%C4%99kosfera/

Muzyczny Rzeszów

To część koncertu poświęcona kompozytorom i twórcom związanym z Rzeszowem. Zaproszeni muzycy wraz z towarzyszeniem kwintetu koncertmistrzów Filharmonii Podkarpackiej – Arso Ensemble oraz tenorem Jackiem Ściborem i pianistą Pawłem Węgrzynem wykonają kompozycje Nachuma Sternheima, Wojciecha Kilara i Tomasza Stańko w specjalnie przygotowanych na tę okazję aranżacjach autorstwa Zbigniewa Jakubka i Vitolda Reka. Muzycy zabiorą słuchaczy w podróż po muzycznych ścieżkach Rzeszowa.

Tołhaje – Mama Warhola

Ważnym punktem tegorocznej edycji Art Celebration będzie koncertowa premiera unikatowej płyty „Mama Warhola” utytułowanego neo folkowego zespołu Tołhaje utworzonego w Bieszczadach i mającego w swoim składzie muzyków pochodzenia polsko-ukraińskiego. Płyta, która premierę będzie miała wiosną 2017 zawiera archiwalne nagrania rusińskich pieśni w wykonaniu Julii Warhol – matki Andy Warhola. Przed kilkudziesięcioma laty nagrała je dla siostry ebonitową płytę i wysłała z USA do rodzinnej Mikovej. Nagrania Julii Warhol będą podane z akompaniamentem zespołu i śpiewem wokalistki Marysi Jurczyszyn. Oprócz dźwięków etno, wydobywających się z cymbałów, liry korbowej i ludowego śpiewu, pojawiają się też elektroniczne i gitarowe brzmienia nawiązujące do nowojorskiego  undergroundu i artystycznego świata Warhola. Wydanie nowej płyty Tołhajów i koncert Art Celebration zbiega się z kilkoma ważnymi datami. W 2017 wypada 30-ta rocznica śmierci Andy Warhola, jak również 50-ta rocznica wydania kultowej płyty The Velvet Underground & Nico, na której powstanie Andy Warhol miał duży wpływ i do której zaprojektował okładkę. Zespół Tołhaje pokusił się również o nagranie dwóch coverów z w.w. płyty.

http://www.radio.rzeszow.pl/ulica-kulturalna-podcast/49868/mama-warhola

Koncertom będą towarzyszyć specjalnie przygotowane na tę okazję wizualizacje i grafiki.

Art Celebration: East United, 22nd June, Rzeszów Philharmonic Hall, 7 pm (Thursday)

This year’s 5th edition of Art Celebration will be an occasion to celebrate the jubilee of Zbigniew Jakubek and Bartłomiej Skubisz original concert project, which has been a vital part of East of the Culture in Rzeszów for the past few years.

This year the organisers decided to focus on inviting musicians connected to Podkarpackie region, who would pay tribute and honor grandiose artists born in Eastern Europe: Stanisław Lem, Andy Warhol, Wojciech Kilar, Nachum Sternheim and Tomasz Stańko.

Musical Rzeszów

This part of the concert is dedicated to composers and artists connected to Rzeszów.

Musicians will be accompanied by quintet of concertmasters of Rzeszów Philharmonic Orchestra – Arso Ensemble as well as tenor Jacek Ścibor and pianist Paweł Węgrzyn. They will perform pieces by Nachum Sternheim, as well as their original pieces referring to Wojciech Kilar’s and Tomasz Stańko’s works, in arrangements by Zbigniew Jakubek and Vitold Rek, created specially for this occasion. Musicians will take the audience into a musical journey through Rzeszów’s paths.

Vitold Rek & the Spark – Lem. Musical zones.

As a part of Art Celebration project the Polish premiere of the concert „Lem. Musical zones” will take place. The programme was created by Vitold Rek – outstanding double bass player and composer from Rzeszów, musical partner of many years of such distinguish musicians as Tomasz Stańko and John Tchica. Vitold Rek will perform along with the musicians connected to Rzeszów and Podkarpackie region: Dominik Wania (piano), Tomasz Sowiński (drums), Miłosz Pękala (drums), Zbigniew Jakubek (keyboard instruments), Tomasz Nowak (trumpet) and Bartłomiej Skubisz (gramophones, rap, electronics). The concert is a mix of acoustic and electronic music, sound and words. Musicians will create unique world where virtuosity, atmosphere, space and word play equal roles. What makes the concert even more unique is that a journalist and poet Rafał Potocki will read out loud excerpts from the novel „Solaris” by Stanisław Lem as an integrated part of the show. The „sounds of the universe” are also integrated into the music, which makes this Vitold Rek & The Spark project a mind-opening musical voyage.

The program’s world premiere was held on  30th November 2016 in Darmstadt during Komet Lem festival and was welcomed with great enthusiasm.

https://www.mixcloud.com/Fatman_Skub/vitold-rek-the-spark-darmstadt-kometlem-d%C5%BAwi%C4%99kosfera/

Tołhaje – Warhol’s Mom

Significant event of this year’s edition of Art Celebration will be a concert premiere of the unique album „Warhol’s Mom” by award-winning neo-folk band Tołhaje created by Ukrainian and Polish musicians in Bieszczady. The album which premiered this spring consists of archive records of russian traditional songs performed by Julia Warhol – the mother of Andy Warhol. A few decades ago Julia made a vinyl records of the songs and sent it to her sister to USA. The recordings of Julia Warhol will be served to an audience accompanied by the band’s music and Maria Jurczyszyn’s vocal. Except from an ethnic sounds coming from dulcimer and hurdy-gurdy and folk signing, both electronic and guitar sounds referring to New York underground and artistic world of Andy Warhol will appear. The album release and Art Celebration concert coincide with several important dates. 2017 is 30th anniversary of the death of Andy Warhol and 50th anniversary of releasing the iconic album by The Velvet Underground & Nico, which Andy Warhol heavily influenced and designed the album’s cover. The Tołhaje recorded two covers from this album.

http://www.radio.rzeszow.pl/ulica-kulturalna-podcast/49868/mama-warhola

The concert will be accompanied by visualisations and graphics designed for this occasion.