koncert zespołu Wernyhora z wizualizacjami kolektywu Tonda Kinoko/Andrij Fil

GDZIE: Klub Festiwalowy, Bulwary

KIEDY: 27.06 godz. 21.00

koordynacja: Galeria Sztuki Ludowej Czumak

 

Wernyhora to projekt muzyczny trójki sanoczan, którzy podchodzą w sposób twórczy do muzyki ludowej pogranicza polsko-ukraińskiego. Zespół tworzą muzycy: Maciej Harna – muzykolog i multiinstrumentalista, twórca i lider zespołu Orkiestra Jednej Góry Matragona http://www.matragona.pl/, stypendysta MKiDN, Daria Kosiek – członkini zespołu WIDYMO, Kapeli na Dobry Dzień, stypendystka MKiDN realizująca projekt Bojkowski głos Bieszczadu https://glosbieszczadu.pl/, laureatka konkursów śpiewaczych (Kropa 2019 i Sabałowe Bajania 2019); Anna Oklejewicz – muzykolożka, multiinstrumentalistka związana ze sceną muzyki tradycyjnej i dawnej. Zespół Wernyhora mimo krótkiego stażu zdążył już „namieszać” na polskiej scenie folkowej wnosząc z sobą świeżość karpackich pieśni. Efektem ich eksperymentów z muzyką pogranicza został dostrzeżony na XXX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe w Lublinie (grudzień 2020r.), gdzie ich wykonanie karpackich pieśni zdobyło zarówno Nagrodę Publiczności jak i Nagrodę Główną konkursu Scena Otwarta. W ramach koncertu zespół zaprezentuje materiał czerpiący z muzycznych tradycji Bojkowszczyzny.

Bojkowszczyzna to region etnograficzny Karpat Wschodnich zamieszkały przez grupę określaną mianem Bojków. Zachodnia część Bojkowszczyzny obejmowała Bieszczady Zachodnie w Polsce, reszta tego obszaru znajduje się w granicach dzisiejszej Ukrainy, po obu stronach głównego grzbietu karpackiego. O ile po stronie ukraińskiej tradycyjna muzyka bojkowska wciąż funkcjonuje, o tyle na skutek wysiedleń w ramach Akcji Wisła (1947) i Akcji H-T (1951) Bojkowie w Polsce jako grupa przestali istnieć. Wraz z ich deportacją zniknęła także ich kultura, w tym folklor muzyczny.

Proponowany koncert będzie autorskim zestawieniem tradycyjnych i obrzędowych pieśni bojkowskich we współczesnych aranżacjach na lirę korbową i instrumenty smyczkowe. Przedstawiony materiał będzie twórczym rozwinięciem kultury Bojków przepracowanym przez muzyczne doświadczenia i inspiracje członków zespołu Wernyhora. Koncert pieśni z Bojkowszczyzny, w ramach, którego zostaną zaprezentowane pieśni notowane i wykonywane w Ukrainie, pozwoli słuchaczom – uczestnikom festiwalu poznać piękno karpackich pieśni śpiewanych w języku ukraińskim. Materiał ten jest praktycznie nieznany polskim odbiorcom, gdyż polska scena folkowa sięgała jedynie do materiałów ukraińskiego folkloru z Łemkowszczyzny, Huculszczyzny i Polesia.

Integralną częścią koncertu będzie wizualizacja video przygotowana przez zespół grafików z Olsztyna. Zespół tworzy Tonda Kinoko oraz Andrij Fil. Ten pierwszy to właściwie dr hab. Antoni Grzybek, prof. UWM (http://www.uwm.edu.pl/ws/artykul/120/dr-antoni-grzybek.html), czyli wykładowca, grafik, fotograf, veejay, streetartowiec. Eksperymentuje z nowymi technologiami, tworzy scenografie i elementy wideo do spektakli teatralnych, koncertów i projektów związanych z cyfrową ekspresją sceniczną. Wszystkie elementy wykorzystywane przez niego w pracy scenicznej – pętle video, animacje, algorytmy generatywne czasu rzeczywistego mają tylko i wyłącznie charakter autorski. Współpracuje z instytucjami kultury w kraju i za granicą przy kreacji scenografii multimedialnych wydarzeń artystycznych: Teatr Polonia Krystyny Jandy (Warszawa), Teatr Rozmaitości Theatre (Warszawa), Teatr Wybrzeże (Gdańsk), Teatr Łaźnia (Nowa Huta), Muzeum Powstania Warszawskiego (Warszawa), Fabryka Trzciny (Warszawa), Nuts Live House (Chongqing, Chiny), Crvena (BiH), Meta House (Cambodia), ItinerairesBis (France), Tagungshaus Bredbek Art House (Germany), Malunai 5 C.Centre (Lithuania), Associazione Culturale dello Scompiglio (Italy), Save The Children (USA).

Z kolei Andrij Fil (http://bit.ly/2lUH8Hn) to młody grafik o bojkowskich korzeniach, specjalizujący się w projektach graficznych czerpiących z kultur etnicznych i etnograficznych. Zajmuje się projektowaniem oraz fotografią analogową. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury (np. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Ukraiński Dom w Przemyślu, Fundacja Borussia w Olsztynie) oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną dziedzictwa narodowego, kulturą etniczną, prawami człowieka i współpracą polsko-ukraińską.

Przygotowany przez nich materiał będzie rodzajem ruchomych kolaży, w których będą obecne zarówno bieszczadzkie krajobrazy krainy Bojków, jak również graficzne rozwinięcia tradycyjnej ornamentyki bojkowskiej, pochodzącej z wzorów obecnych w bojkowskim stroju, ikonografice, snycerce. W wizualizacjach video znajdą się także obrazy czerpiące z archiwalnych zdjęć z Bojkowszczyzny. Nie będzie to jedynie prezentacja wcześniej przygotowanego projektu, ale także twórcze działanie – widżejowanie Tonda Kinoko w trakcie koncertu.

W ten sposób koncert bojkowskich pieśni oraz wieloczęściowy ruchomy kolaż, prezentowany na dużym ekranie ustawionym obok sceny, staną się integralną całością, w ramach której dojdzie do spotkania ukraińskich tradycji muzycznych czerpiących z folkloru bojkowskiego z współczesną muzyczną aranżacją oraz nowoczesnym artystycznym wyrazem wykorzystującym sztukę wizualną. Oba elementy, prezentowane w godzinach wieczornych, przeniosą uczestników wydarzenia w świat ukraińskich Bojków, których trud codziennego życia w Karpatach Wschodnich, przeplatany jest pieśniami i obrzędami ich przodków.

 

Z tradycyjnej nuty pogranicza – koordynacja Maciej Harna. Piotr Wawrzkiewicz, Stanisław Nogaj, Józef Sowa – muzycy instrumentów tradycyjnych.

 

Na kilka godzin przed koncertem Wernyhory w Klubie Festiwalowym odbędą się warsztaty edukacyjne przybliżające tradycyjne instrumenty obecne na polsko-ukraińskim pograniczu (godz. 12.00-15.00).

 

Scroll to Top