[scroll for English]

Koncerty w klubie festiwalowym na rzeszowskich Bulwarach białoruskich zespołów: SHUMA, Mustelide, CherryVata.

SHUMA ( ŠUMA) – projekt etno-elektroniczny, który tłumaczy starożytne pieśni białoruskie na  język muzyki elektronicznej. Na początku trudno rozpoznać, że słucha się archaiki, ponieważ tak lekko brzmi śpiew, lecz gdy  magia starożytna dojdzie do słuchacza  rozbudzi w nim zapomniane uczucia, wiedzę o świecie i o swoim miejscu w nim. Podczas koncertu zespołu SHUMA zabrzmią krótkie fragmenty archaicznych pieśni wykonywane acapella tak jak brzmiały one tysiąc lat temu.

Mustelide – solowy projekt Natalii Kunitskoi z Mińska, która samodzielnie produkuje i wykonuje eksperymentalną pop-muzykę. Popularne wydawnictwa  muzyczne z Rosji jak i również z Białorusi nazywają Natalię „elektroniczną księżniczką”, a jej debiutancka płyta „Secret” wyprodukowana samodzielnie trafiła w gusta szanowanych krytyków Rosji, Białorusi, Ukrainy, Polski i Łotwy.  W 2016 Mustelide staje się najlepszym projektem  solowym według Euroradio.fm i reprezentuje Białoruś w siedmiu festiwalach – showcase  w Finlandii, na Litwie, Słowenii, Estonii, Rosji i Niemcach, jednocześnie występując w takich krajach jak Szwecja, Stany Zjednoczone, Hiszpania Niemcy, Czechy, Ukraina, Polska, Białoruś.

Mustelide jest również jednym z głównych przedstawicieli sceny muzyki elektronicznej wykonywanej na żywo w Białorusi. Wykonuje swoją muzykę tylko i wyłącznie w żywej formie, bez korzystania z laptopa.

CherryVata – zespół z Mińska, który wykonuje muzykę elektroniczną inspirowaną jazzem, bluesem, rockiem i hip-hopem. Przedstawiciele elektronicznego mainstreamu Białorusi. Projekt został założony w 2003 roku przez duet muzyków Diamos Roll i Heinz Troy. Do  tej pory wydali cztery płyty, wiele remiksów i wzięli udział w kilkudziesięciu znanych festiwalach. Projekt został uznany jako jeden z najlepszych pośród przedstawicieli muzyki elektronicznej na Białorusi, a także zgodnie z opinią zagranicznych krytyków muzycznych, niektóre utwory CherryVata włączone są do listy TOP-100 klasyki trip-hopu, gdzie znajdują się takie gwiazdy jak Massive Attack, Funki Porcini, Thievery Corporation, Portishead.

Electro East – Belarusian club music concert, 25th June, the festival club, 8 pm – 10 pm (Sunday)

SHUMA, Mustelide, CherryVata. – Belarusian bands concert in the festival club in Wisłok Boulevards:

SHUMA ( ŠUMA) – ethno-electronic project, translating antic belarusian songs into electronic music language. At first it is difficult to identify whether the music is archaic, as the vocal sounds light and fresh, but when the ancient magic reaches the auditor’s mind it evokes forgotten feelings, ancient knowledge about the world and our place in it. During the concert the fragments of the songs will be performed a capella, exactly as they must have been performed thousand years ago.

Mustelide – solo project of Natalia Kunitskaya from Minsk who creates and produces experimental pop music all by herself. Named “the electronic princess” by popular music publishers from Russian and Belarus. Her debut album “Secret’ was acclaimed by critics from Russia, Belarus, Ukraine, Poland and Latvia. In 2016 Mustelide became the best solo project according to Euroradio.fm and represented Belarus at seven festivals – in Finland, Lithuania, Slovenia, Estonia, Russia and Germany. She also gave concerts in Sweden, USA,  Spain, Germany, Czech Republic, Ukraine, Poland and Belarus.

Mustelide is one of the main Belarusian representatives of electronic music performed live. The music is performed without using the computer.

CherryVata – Belarusian electronic mainstream band from Minsk. Their music is inspired by jazz, blues, rock and rap. Project was created in 2003 by a duet: Diamos Roll and Heinz Troy. Up to date they released four albums, many remixes and they took part in numerous popular festivals. The band was acclaimed one of the best electronic music bands in Belarus. International critics included some of their pieces into a TOP-100 list of trip-hop classics, along with the stars such as Massive Attack, Funki Porcini, Thievery Corporation, Portishead.

The band consists of a vocalist, guitar, drums and electronic players.