[scroll for English]

Wujek Tony, trzej głupcy i służba bezpieczeństwa – reż. Mina MilevaVesela Kazakova, Bułgaria 2014 / 86 min.

W latach 60. i 70. w komunistycznej Bułgarii działało znakomite studio filmów animowanych, w którym tworzył jeden z najbardziej znanych bułgarskich animatorów, Donyo Donev. Był autorem wielu filmów krótkometrażowych oraz bardzo popularnej w kraju i za granicą serii animowanej „Trzej głupcy”. Jednakże, jak dowiadujemy się z filmu Miny Milevej i Veseli Koazakovej, za sukcesem Doneva stał jego asystent, animator Antoni Trayanov, tytułowy „wujek Toni”. Reżyserki dowodzą w filmie, że Donev i inni znani reżyserzy starszego pokolenia pracujący w studio byli uwikłani we współpracę z tajną policją. Rozmowy z „wujkiem Tonim”, materiały archiwalne z najważniejszych wydarzeń w historii Bułgarii oraz komentarz reżyserek tworzą fascynujący film, który zabiera nas w podróż w świat komunistycznej rzeczywistości, opanowanej przez korupcję i wszechobecną kontrolę państwa, w którym współpraca twórcza między artystami zależna jest od aparatu państwowego. 

24th June 2017, 11pm – the festival club

‘Uncle tony, three fools and the security service’ – directed by Mina Mileva, Vesela Kazakova, Bulgaria 2014 / 86 min.

In 60s and 70s in communist Bulgaria outstanding animated movies studio operated, where one of the most famous bulgarian animated movies creators, Donyo Donev worked. He was the author of many short movies and the very popular in the country and abroad series ‘Three fools’. However, as we can find out from Mina Mileva and Vesela Koazakova movie, behind his success stood his assistant, Antoni Trayanov, the series’ eponymous hero, ‘uncle Toni’. The directors proved that Donev and other recognised directors of that time working in the studio were involved in cooperation of secret police. Conversations with ‘uncle Tony’, archive materials covering the most important events in the history of Bulgaria and directors’ remarks create fascinating movie, that takes us back in time to a communist reality enslaved by corruption and controlled by government, where artists cooperation is totally dependent on state authorities.