[scroll for English]

5`nizza

5`nizza – grupę tworzą Siergiej Babkin i Andriej „San” Zaporożec. Wolność artystyczna, eklektyzm,
a także zaangażowanie w kwestie współczesnego świata, ale bez nadmiernego dydaktyzmu, są elementami składającymi się na muzykę 5’nizzy. Łączą różne style muzyczne od reggae, ragga przez hip-hop i beatbox po muzykę kabaretową i jazz, a nawet punk-rock. Na szczyt wspięli się bez większego wysiłku. By osiągnąć sukces nie potrzebowali wielkich pieniędzy, reklamy czy intratnych znajomości. Zdobyli uznanie fanów dzięki swemu uporowi, talentowi i przede wszystkim oryginalnemu stylowi. Te wszystkie czynniki przyczyniły się do tego, że na ich koncerty przychodzą tysiące oddanych fanów, wypełniając największe sale w całej Europie.

L.U.C. & Rebel Babel Ensamble

L.U.C Łukasz Rostkowski – kompozytor, autor tekstów, wokalista, performer, magister prawa, reżyser wideoklipów. Za rozmach, odwagę i konsekwencję w swojej twórczości, a także eklektyzm oraz niekonwencjonalne pomysły muzyczne, filmowe i tekstowe zdobył wiele nagród i nominacji do najważniejszych nagród kulturalnych, m.in. Paszporty Polityki, Yach, Warto, Wrocławska Nagroda Muzyczna, Ale Sztuka!, Gwarancje TVP Kultury, Fryderyki, Mateusze Trójki. Rebel Babel to międzynarodowa, wielojęzykowa orkiestra orkiestr dętych. Podczas Europejskiego Stadionu Kultury Rebel Babel Ensemble stworzą orkiestry z Ukrainy, Białorusi, Litwy i oczywiście Polski, a także Kayah i gościnnie KALIBER 44.

Concert: 5`nizza feat. L.U.C & Rebel Babel Ensemble – 24th June., stage on the Market Square, 7 pm (Saturday)

5`nizza

5`nizza – the group created by Serhii Babkin and Andrii „San” Zaporozhec. Artistic freedom, eclecticism and engagement in international political and social affairs with no redundant didactic narrative are vital elements of their music. 5’nizza combines different music genres, starting from reggae, ragga, through hip-hop and beatbox to cabaret and jazz and even punk-rock. 5’nizza effortlessly reached the top and their success in music industry came all natural, without spending any money on promotion or having network of contacts. Their supporters value their obstinance, talent and what is more important their original style. All of the above make their concerts attended by thousands of dedicated fans from all over the Europe.

L.U.C. & Rebel Babel Ensamble

L.U.C Łukasz Rostkowski – composer, songwriter, singer, performer and music video director with Masters degree in Law. For the scale of his projects, courage and consistency in his artwork as well as eclecticism and unconventional ideas for music, lyrics and films he received many prestigious cultural awards and nominations, such as: Paszporty Polityki, Yach, Warto, Wrocław Music Award, Ale Sztuka!, Gwarancje TVP Kultury, Fryderyki, Mateusze Trójki.

Rebel Babel is an international, multilingual orchestra consisting of several brass bands. During European Stadium of Culture Rebel Babel Ensemble will be formed by brass bands from Ukraine, Belarus, Lithuania and Poland with guest stars: Kayah and KALIBER 44.