„RZESZÓW – MASTO 2019” – MISTRZOWSKI PLENER FOTOGRAFICZNY realizowany w przestrzeni Rzeszowa pod artystyczną opieką i kuratelą dwóch niekwestionowanych Mistrzów polskiej fotografii reportażowej: Tadeusza Rolke oraz Marka Grygla

Dwudniowy warsztat praktyczny prowadzony pod okiem Tadeusza Rolke oraz Marka Grygla prowadzony równolegle, w formule otwartego reporterskiego pleneru fotograficznego. Uczestnicy zajęć po wcześniejszym zgłoszeniu za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie Organizatora będą pracować przez dwa dni zdjęciowe w przestrzeni miasta Rzeszowa.

Zajęcia praktyczne realizowane będą w dwóch grupach uczestników, zrekrutowanych na podstawie zgłoszeń oraz przesłanego zestawu 3-5 fotografii w formie załączonego portfolio. Organizator zapewni uczestnikom wszelkiego rodzaju materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć w formule autorskiej, pod opieką doświadczonych wykładowców. Część warsztatu realizowana przez Tadeusza Rolke prowadzona będzie z wykorzystaniem techniki fotografii analogowej (aparaty natychmiastowe), natomiast dzień zdjęciowy pod okiem Marka Grygla odbędzie się z wykorzystaniem narzędzi fotografii cyfrowej. Rezultatem dwóch dni zajęć będzie unikatowym subiektywny portret naszego miasta, widziany oczyma grupy jego mieszkańców.

 

Scroll to Top