[scroll for English]

Jest to muzyczno-teatralna podróż w cztery strony świata i  historie o powstaniu Ziemi i ludzi, ukazujące mity i wierzenia z różnych kultur (historia słowiańska, afrykańska, oceaniczna, hinduska). Emilii towarzyszy Sebastian Pikula, który w tym przedstawieniu gra na mandolinie, lirze korbowej, trąbce i skrzypcach.

‘Stories about creation of the world’ by Emilia Raiter, 22nd June (Thursday) , the festival club, 5pm – 6 pm

A musical and theatrical journey to the four directions of the world and stories about creation of the Earth and people, presenting myths and beliefs from different cultures (slavic, african, oceanic, hindu). Emilia will be accompanied by Sebastian Pikula, who will play mandolin, hurdy gurdy, trumpet and violin.