“Peryferie” to spektakl opierający się na konwencji nowocyrkowej. Niezwykle atrakcyjna dla widza forma pokazu umiejętności artystycznych reprezentować będzie Teatr Formy, który operuje przede wszystkim innymi środkami wyrazu niż słowo. W przypadku nowocyrkowego Teatru Formy, będzie to żonglerka artystyczna, iluzja optyczna oraz pokaz umiejętności siłowych za pomocą koła cyrkowego (akrobacja w kole). Performerzy biorący udział w spektaklu skoncentrują się na możliwościach ludzkiego ciała oraz doprowadzonej do perfekcji manipulacji obiektami. Pokazy umiejętności wpisane zostaną w strukturę dramatu. Problematyką, podejmowaną przez spektakl są granice międzykulturowe. Artyści reprezentować będą dwie podobne do siebie przestrzenie – każdy z będzie samodzielną jednostką, a ich spotkanie skutkować będzie tworzeniem nowej płaszczyzny, zacieraniem granic i kreowaniem wspólnego wyrazu artystycznego. Dla zwiększenia efektu wizualnego, część sprzętu scenicznego będzie zaprogramowana zgodnie z rytmem muzyki za pomocą technologii LED.

Spektakl przygotowany został przez  Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce, które zajmuje się popularyzacją polskiej sztuki nowego cyrku, w tym promocją najlepszych w swoich dziedzinie artystów scenicznych.

Spektakl odbędzie się 22 czerwca o godz. 20.00 przy Fontannie Multimedialnej.

Scroll to Top