PORTALE to działanie w ramach inicjatywy Fundacji Rzeszowskiej pn. „Sięgając do korzeni 2019”, której założeniem jest przyjrzenie się jakie formy przybiera przywiązanie do małej ojczyzny zarówno jednostek jak i całych społeczeństw w czasach szybkich zmian, migracji, nomadyzmu i kosmopolityzmu oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Rzeszowa i okolic poprzez pobudzenie ich wyobraźni i zmysłów, jak również podjęcie partnerstw międzynarodowych służących zwiększaniu świadomości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Ekspozycja plenerowa Grupy Twórczej Art Lander  to przestrzenna, artystyczna wypowiedź skoncentrowana wokół motywu „portalu” pojmowanego jako przejście/powrót do domu oraz łącznik świata fizycznego i astralnego. Ojczyznę tu stanowi świadomość w człowieku, tożsamość jaką nosi w sobie, wewnętrzny ognik. Te inspiracje służą działalności artystycznej Grupy Twórczej ArtLander (Joanna Bród, Bartłomiej Gancarczyk, Kuba Kowalski), której obszarem działania (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego oraz fotografia. ArtLander tworzy na Podkarpaciu instalacje artystyczne przekształcając fragment pejzażu. Przy wykorzystaniu farb UV eksponuje w nim jednocześnie dzikość, geometrię, harmonię i chaos, tworząc portale widziane tylko w świetle UV i udokumentowane fotografią. W ramach działania powstaną instalacje artystyczne – portale w naturalnej przestrzeni, co zostanie uwiecznione na artystycznych fotografiach. Następnie w dniach 21-23.06.2019 r. reprodukcje instalacji zostaną odtworzone i zaprezentowane w formie ekspozycji przestrzennej w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary” w Rzeszowie, gdzie stworzą unikalną galerię plenerową w okolicy klubu festiwalowego ESK. Przed każdą z 4 instalacji stanie ekspozytor plenerowy prezentujący artystyczną fotografię instalacji w jej pierwotnej przestrzeni.
Scroll to Top