ULICA

Jest dokumentalno-społecznym eksperymentem wykorzystującym fotografię do twórczego współdziałania i wizualnego dialogu między polskimi i ukraińskimi mieszkańcami Rzeszowa. Społecznie zaangażowane projekty fotograficzne polskich i ukraińskich twórców dokumentalnych zostaną zaprezentowane w trakcie tryptyku wystawowego i duowernisażu podczas ESK 2018.

Projekt „Ulica” jest realizowany przez Fundację „Aparat Caffe”, Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, Estradę Rzeszowską i Fundację Rzeszowską oraz współfinansowany w ramach festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018

WYSTAWA | Sami o sobie

21.06 – 31.07.2018, Park Kultury i Wypoczynku Bulwary w Rzeszowie

Co mają do powiedzenia o sobie polscy i ukraińscy mieszkańcy Rzeszowa? Dowiedzą się widzowie wystawy plenerowej „Sami o sobie”, którzy będą mogli dokonać samodzielnego porównania podobieństw i różnic między mentalnością naszą i ukraińską. Ekspozycja powstała w wyniku społecznej fotoakcji „Powiedz nam coś o sobie” i warsztatów fotograficznych „Jak widzisz Rzeszów?” organizowanych przez Fundację Aparat Caffe, Estradę Rzeszowską, RSF i Fundację Rzeszowską.

WYSTAWA | Jak widzimy Ukrainę?

19.06 – 27.07.2018, Atelier Aparat Caffe – ul. Grunwaldzka 24

Wystawa prezentuje niepublikowany dotąd dorobek fotograficzny członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego, który jest pryzmatem polskich dokumentalistów na Ukrainę. Wystawa jest konsekwencją próby odpowiedzi na pytanie: „Jak my widzimy Ukrainę?” i stanowi pretekst do rozmów na temat naszej wspólnej międzynarodowej przeszłości w czasie festiwalu ESK 2018. Ekspozycja dostępna nieodpłatnie w Atelier Aparat Caffe.

WYSTAWA | Jak jesteśmy widziani?

20.06 – 11.07.2018, Galeria Nierzeczywista – ul. Matejki 10

Wystawa umożliwia nam spojrzenie na nas samych przez pryzmat naszych ukraińskich sąsiadów, jest też punktem odniesienia do rozmów na temat tego, jak jesteśmy postrzegani przez ludzi, na których dotąd nie zwracaliśmy większej uwagi w naszej codzienności. Ekspozycja dostępna nieodpłatnie w Galerii Nierzeczywistej.

DUOWERNISAŻ | Poznajmy się

23.06.2018. start: 17:30 RSF – ul. Matejki 10, kontynuacja: 18:30 Atelier Aparat Caffe, ul. Grunwaldzka 24

Uwieńczeniem realizacji społecznie zaangażowanych projektów fotograficznych polskich i ukraińskich twórców dokumentalnych będzie uroczysty duowernisaż z poczęstunkiem, który rozpocznie się w sobotę 23.06.2018 o godz. 17:30 w Galerii Nierzeczywistej RSF i o 18:30 przeniesie się do Atelier Aparat Caffe przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie.

 

Opiekunowie artystyczni: Jarosław Mazur, Artur Wysocki, Katarzyna Warańska, Jerzy Skiba, Stanisław Karcz, Paweł Jakubowski, Anna Trojnar

Koordynatorzy: Ilona Dusza-Kowalska, Monika Rejewska-Mądrzyk

Biuro projektu:

Atelier Aparat Caffe, Ul. Grunwaldzka 24, 35-068 Rzeszów, +48 574 205 928, biuro@aparatcaffe.pl

Scroll to Top