Ludzie bez wiedzy o swojej przeszłości, pochodzeniu i kulturze są jak drzewa bez korzeni. Spotkanie z potomkinią Edwarda Janusza – Elżbietą Kaliszewską (DSAFiTA), kustoszem mającym pieczę nad dorobkiem dziedzictwa zakładu E. Janusza – Rafałem Kocołem (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie) oraz koordynatorem cyfrowych zbiórek regionalnych pamiątek – Bożeną Jandą (WiMBP w Rzeszowie) odkryje przed uczestnikami rzeszowskie korzenie.

‘Reaching to the roots’ – meeting with the past

23rd June, Friday, the festival club

People with no knowledge about their past, ancestry, background and cultural legacy are like like trees without roots. Meeting with: meeting with Elżbieta Kaliszewska (DSAFiTA), the descendant of Edward Janusz, Rafał Kocoł (Rzeszów Municipal Museum) the curator of Edward Janusz’ works and Bożena Janda (WiMBP) coordinator of digital collections of regional souvenirs will reveal the roots of Rzeszów city.