Wystawa plenerowa z fotoplastykonem zestawia rzeszowskie dziedzictwo fotograficzne z dziedzictwem pogranicza polsko-białoruskiego. Ponadto, mozaika zebranych w wyniku społecznej zbiórki  „januszy” zostanie uzupełniona kolażami autorstwa Kuby Kowalskiego, które równocześnie przedstawią Rzeszów współczesny i ten z przełomu XIX i XX wieku. Wystawa pokaże jak wiele nas łączy z naszymi wschodnimi sąsiadami i jak możemy utrwalać pamięć o naszych przodkach, dzięki partnerstwu ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej WIDOK z Białegostoku, WiMBP w Rzeszowie, Muzeum Okręgowym w Rzeszowie i Fundacją Aparat Caffe.

‘Reaching to the roots’ – wystawa plenerowa z fotoplastykonem

22nd – 25th June (Thursday – Sunday), Wisłok Boulevards

Outdoor exhibition with Kaiserpanorama will confront Rzeszów’s photographic legacy with the legacy of Polish-Belarusian borderland. The mosaic of ‘the januszes’ collected as a result of public fundraising will be accompanied by the photo collages by Kuba Kowalski and will together present the image of both contemporary and 19th and 20th century Rzeszów. The exhibition will reveal how much we are connected to our eastern neighbours and how we can save the memory of our ancestors, thanks to partnership with: The Society of Cultural Education WIDOK from Białystok, Rzeszów Public Library, Rzeszów District Museum and Aparat Caffe Foundation.