[scroll for English]

Aktorzy, role, scenografia i kostiumy, koncepcje reżyserskie, atmosfera spektaklu – to wszystko odnajdziemy w autorskim  projekcie Przemysława Wiśniewskiego. W przedstawieniach Teatru FOTOgrafii brakuje tylko jednego – przebiegu spektaklu. Nie zobaczymy ich na żadnej scenie – istnieją tylko na fotografiach, stając się jednocześnie zapisem twórczych poszukiwań artysty i proponowaną przez niego nową wizją teatru.

Photographic performance – exhibition and meeting with Przemysław Wiśniewski, The creator of Photographic Theatre, 23rd June, the festival club, 7.00 pm – 8.00 pm (Friday)

Actors, roles, scenography, costume designs, director’s concepts, the atmosphere of the play – we will find all of this in the original project by Przemysław Wiśniewski. The only thing lacking in Photography Theatre’s performance is… the course of the play. We will not see the play on any stage as all of this exists only on photographies, becoming a recording of author’s artistic quests and his vision of the theatre.