Marcin Zaborowski to niezależny fotograf dokumentalny i współpracownik National Geographic Magazine Poland, realizujący długoterminowe projekty fotograficzne.

W trakcie rozmowy Marcin Zaborowski opowie nie tylko o idei, problemach i największych wyzwaniach fotografii dokumentalnej w podróży, ale również o długoterminowych projektach fotograficznych, które konsekwentnie sam realizuje.
Przedstawi także relację naocznego świadka wydarzeń będących kanwą projektu pt. NEWCOMERS. Jest to kolejna odsłona projektu dokumentalnego „Rohingyas” będąca zapisem historii bohaterów i losów prześladowanej społeczności Rohingja, w okrutny sposób wykluczonych ze społeczeństwa.
W trakcie spotkania pokazane zostaną wybrane fotografie oraz krótkie materiały filmowe wybrane przez Autora.

***

Rohingjowie to muzułmańska mniejszość etniczna. Zamieszkują birmański stan Arakan (Rakhine), położony na zachodzie kraju i
graniczący z Bangladeszem. Ustępują liczebnie buddyjskim Arakańczykom, z którymi od kilku dekad pozostają we wrogich
stosunkach. Na mocy przyjętej w 1982 roku ustawy o narodowościach, rząd Birmy oficjalnie nie uznaje Rohingjów za odrębną grupę. Stanowisko to podparł budzący kontrowersje i wątpliwy metodologicznie oficjalny spis 135 „narodów” Birmy, który ostatecznie wykluczył Rohingjów ze społeczeństwa. Jako nieuznana grupa etniczna są traktowani przez rząd birmański jak nielegalni imigranci, a w konsekwencji na ziemi, którą zamieszkują od pokoleń, pozostają bezpaństwowcami.

Prześladowania Rohingjów mają charakter systemowy, zaś ostatni exodus, w którym 630 tysięcy Rohingjów uciekło z Birmy do
Bangladeszu, jest powracającym akordem w toczącym się od czterech dekad dramacie.

Exodus Rohingjów stał się jedną z największych katastrof humanitarnych ostatnich 20 lat.

Marcin Zaborowski jest fotografem dokumentalnym, współpracującym od 2009 roku z magazynem National Geographic Polska. Jego prace publikowane były w El País, The Guardian, National Geographic Polska Magazine i doc!photomagazine. Na antenie Polskiego Radia Szczecin relacjonował podróż do Tybetu oraz Indii, gdzie fotografował XIV Dalajlamę.
Marcin jest laureatem Grand Press Photo (2014, 2018), od lat wyróżniany jest także za granicą, m.in. w International Photography Awards (2014, 2016, 2017), Moscow International Foto Awards (2014, 2016, 2017, 2018) i Siena International Photography Award (2018). Autor indywidualnych wystaw fotograficznych „The Monk”, “Tibet”, „The Unregistered” i “Newcomers”.

Scroll to Top