Spotkanie ze studentami z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, którzy przeprowadzą multimedialną prezentację o zwyczajach i kulturze ukraińskiej oraz opowiedzą o dobranockach ze Wschodu.

Meeting with the students of University of Information Technology and Management who will give multimedia presentation about Ukrainian culture and traditions as well as about bedtime cartoons from the East.