[scroll for English]

Siedmiu młodych ludzi sztuki mierzy się z problemem integracji różnych jej przejawów w kontekście wielokulturowości, stwarzając w „Galerii R_z” w Rzeszowie multidyscyplinarną wystawę – sensoryczną czasoprzestrzeń, do której ma dostęp każdy w mieście. Zobaczymy akcję performatywną łączącą sztukę tańca, teatru i projektowania ubioru, której towarzyszyć będzie instalacja i praca z dziedziny bioartu, które wprowadzą zwiedzających galerię w hybrydyczny świat, którego zasady tworzone są przez współczesną naukę. Pomysłodawczynią projektu jest aktorka Malwina Kajetańczyk, która zaprosiła do realizacji zaprzyjaźnionych twórców z Polski i za granicy. Efektem  wspólnych działań ma być otwarcie dyskusji na temat artystycznego eksperymentu, który można określić przy użyciu formuł: nauka dla sztuk, sztuka dla rzeczywistości, sztuka dla nauki, który to fenomen coraz silniej przenika do sztuki Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Ukrainy i Białorusi.

Artyści: Ewelina Czaplicka-Ruducha, Kacper Ruducha, Ksenia Shaushyshvili, Natalia Wilk, Malwina Kajetańczyk, Ira Nirsha

Kurator wystawy: Ada Kowalczyk

‘The sirens’, 22nd – 24th June (Thursday – Saturday), R_Z Gallery, Artistic Society ‘Teatr Poddańczy’

Seven young art adepts will face the problem of integration of different aspects of art in multicultural environment, creating in „R_z Gallery” in Rzeszów a multidisciplinary exhibition – sensory spacetime, accessible by everyone in the city. The performance will combine the art of dance, theatre and fashion design, accompanied by bio art installation, that will introduce viewers into hybrid world ruled by modern science. The creator of the project is actress Malwina Kajetańczyk, who invited various artists from Poland and abroad to cooperate. The effect of their work will be an open discussion about the artistic experiment defined by slogans: science for the art’s sake, art for the reality’s sake, art for the science’s sake – the phenomenon that interfuses Central and Eastern Europe’s art, especially in Poland, Ukraine and Belarus.

Artists: Ewelina Czaplicka-Ruducha, Kacper Ruducha, Ksenia Shaushyshvili, Natalia Wilk, Malwina Kajetańczyk, Ira Nirsha

Exhibition curator: Ada Kowalczyk