[scroll for English]

Szeptuchy to ludzie, którzy wierzą że posiadają dar od Boga, dający im moc uzdrawiania wszelkiego rodzaju chorób i fizycznego bólu. Twierdzą, że są w stanie rzucać zaklęcia i uroki dzięki którym uwalniają ludzi od wpływu złych mocy. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od sposobu, w jaki traktują swoich wierzących, szeptając specjalne modlitwy do uszu.

Szeptuchami są przede wszystkim starsze kobiety. Mieszkają w małych wioskach na Podlasiu we wschodniej części Polski, kilka kilometrów od Białorusi. Pochodzą z cerkwi prawosławnej, która jednak w sposób stanowczy i bardzo wyraźny odcina się od tego rodzaju praktyk. Mają swoich stałych pacjentów z zarówno pobliskich wsi jak również ludzi z całej Polski, Białorusi, a nawet z odległych zakątków świata. Od setek lat stanowią część lokalnej kultury na Podlasiu – krainy mistycyzmu i symboli, które dyktują rytm życia swoich mieszkańców…

22nd June (Thursday), 7 pm – Two Plans Gallery (Nowy Świat, 20 Krakowska street, – photographic exhibition vernissage by Kuba Kaminski – „Szeptuchy” (The Whisperers)

Whisperers are people who believe they have a gift from God giving them the power to heal physical and mental illnesses as well as physical pain. The whisperers claim they are able to cast spells that free people from bad forces. The name “whisperer’ comes from the way they treat their believers, whispering charms to their ears.

The Whisperers are mainly older women. They live in small villages in Podlasie in Eastern Poland, few kilometres from Belarus. They originated from orthodox church that nowadays alienates itself from such practises. Whisperers have regular ‘patients’ from nearby villages and from all over Poland, Belarus and even the rest of the world. For hundreds of years they were part of the local culture in Podlasie – the land of mysticism and symbols that dictate the rhythm of its citizens’ lives.