W trakcie warsztatów zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca fotografii górskiej i podróżniczej, w której zostaną poruszone również zagadnienia techniczne. W trakcie prezentacji uczestnicy na swoich aparatach będą mogli analizować parametry techniczne i ustawienia omawiane na przykładzie prezentowanych fotografii. Prezentacja będzie łączyła wątki podróżnicze, aspekty praktyczne, włącznie z kulisami z wypraw fotograficznych jak również zagadnienia fotograficzne takie jak: ekspozycja, kadr, perspektywa, głębia ostrości, temperatura barwowa… Wszystkie te wątki zastaną zasygnalizowane i połączone z prezentowanymi fotografiami tak aby bez konieczności bycia w plenerze przedstawić szeroko pojęte zagadnienie fotografii
górskiej i podróżniczej.
W trakcie warsztatów uczestnicy zobaczą również kulisy realizacji materiału fotograficznego z licznych wypraw autora wystąpienia z Prof. Krzysztofem Heyke. Efektem tych wypraw są publikacje albumowe „Huculszczyzna” Krzysztofa Heyke i
„Karpaty Wschodnie” Jacka Wnuka.
Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych.
I grupa: 23.06.2018 r. w godz. 9.00-11.00
II grupa: 23.06.2018 r. w godz. 15.00-17.00
Scroll to Top