Otwarte warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (również dla rodziców). Warsztaty poprowadzą Piotr Cyrwus wg autorskiego programu.

25th June (Sunday), the festival club – open theatrical workshops for kids and youth (as well as parents) run by actor Piotr Cyrwus.