[scroll for English]

Pomimo młodego wieku Adelina rozpoczęła błyskawiczną, ale o twardym podłożu karierę. Urodzona w Kazachstanie w rodzinie artystycznej. Ojciec malarz, mama rysownik. Adelina szkoły plastyczne kończyła w San Petersburgu. Pracuje w Rosji, Kazachstanie, Włoszech i Francji. Szczególnie we Francji jej prace z serii plakatów, ilustracje książkowe, projekty mody  spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Warsztaty zostaną przeprowadzone dla dwóch grup wiekowych – dzieci młodszych (do 6 roku życia), dzieci starszych (do 12 roku życia). Tematy warsztatów to „Jutro wakacje” oraz „Natura”. Dzięki sugestiom uczestników warsztatów oraz wypracowaniu wspólnej wizji powstanie, narysuje się plakat. Dzieci będą miały okazję obserwować pracę artystki od pomysłu do realizacji końcowej. Do przeprowadzenia warsztatów zostanie wykorzystana technika cyfrowo-manualna.

Art workshops with artist ADELINA , 22nd June, the festival club, 11 am – 2.30 pm (Thursday)

Despite of the young age Adelina’s career boosted rapidly. Born in Kazakhstan in artistic family: her father was a painter and her mother was an illustrator, Adelina graduated from Art Academy in Sankt Petersburgu. She works in Russia, Kazakhstan, Italy and France, where her poster series, book illustrations and fashion drawings enjoy great popularity.

The workshops will be held for two age groups: kids up to 6 years old and kids of to 12 years old. The subjects of the workshops are „Tomorrow holidays” and „Nature”. The participants will work on a collaborative vision and will create a painting together. The kids will have the chance to observe the artist working, since the project conception to putting the finishing touches. The artist will use manual and digital techniques.