Wernisaż będzie miał miejsce 29 sierpnia (sobota), o godz. 13.00.

Wystawę będzie można zobaczyć 30.08.20 r. od 11:00-17:00. 

W dniu wernisażu odbędą się również warsztaty fotograficzne dla dwóch grup pt. „Zimowy Biały Słoń – o fotografii górskiej i podróżniczej”, prowadzący: Jacek Wnuk. Warsztaty odbędą się 29.08.2020 r. w godz. 10:00-12:00, 14:00-16:00.

W ramach wydarzenia proponujemy organizację w lokalu Galerii wystawy fotografii „Biały Słoń – Pop-Iwan w śniegu i lodzie”. Jest to wystawa poplenerowa z wyprawy fotograficznej w Karpaty Wschodnie, w Czarnohorę, która miała miejsce w lutym 2018 r. i została zrealizowana w ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

W trakcie tygodniowego wyjazdu uczestnicy wyprawy: Krzysztof Jan Heyke, Jacek Wnuk, Marcin Modzelewski i Szymon Muszański zdobyli szczyt Pop-Iwan i spędzili dwie noce na wysokości ponad 2000 m n.p.m., co pozwoliło fotografować grań Czarnohory i rozległe pasma Karpat Wschodnich w różnych warunkach oświetleniowych i pogodowych. Czas spędzony w trakcie jazdy zaśnieżonymi drogami Karpat i wielogodzinne wyczekiwanie na odprawę na granicy był wypełniony dyskusjami o świetle, cieniu, kadrze, motywie…

W trakcie tej wyprawy powstało wiele pomysłów, a obecność Prof. Krzysztofa Jana Heyke sprawiła, że dyskusje i rozmowy o fotografii przyjmowały charakter konsultacji czy wykładów. Efektem wyprawy jest wystawa fotografii pt. „Biały Słoń”, która była eksponowana w PWSZ w Krośnie, PWSFTviT w Łodzi, na Uniwersytecie Lwowskim, w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku i Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku.

Wystawie będzie towarzyszył katalog, rozdawany nieodpłatnie zwiedzającym.

 

 

Scroll to Top