[scroll for English]

Tatiana Cariuk pochodzi z Białorusi, urodziła się w Nowogrodku w 1956r. Ukończyła Akademię Poligraficzną we Lwowie. Założycielka i prezes Towarzystwa Filomatów PRAMIEN w Nowogródku, zdelegalizowanego przed wyborami 2006.  Krajoznawca, fotografik, przewodnik. Podróżuje z aparatem fotograficznym. Przemierza po Białorusi i Litwie śladami Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej, a także szlakiem tatarskim i żydowskim na Kresach, szczególnie fascynują ją dworki na Kresach. Oprócz tego fotografowała w Turcji, we Włoszech, Anglii, Azji Środkowej – Uzbekistanie i Kazachstanie.

Po wernisażu o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie z Autorką pt. „Artyści fotograficy z Białorusi”.

Photography exhibition vernissage ‘Świteź i Nowogródek – 200 years after Mickiewicz’ by Tatiana Cariuk – Falewicz

‘Photographic artists from Belarus’ – lecture by Tatiana Cariuk – Falewicz, 24th June., Rzeszów City Photography Gallery, 12 noon (Saturday)

Tatiana Cariuk comes from Belarus, she was born in Nowogródek in 1956. She graduated from Poligraphy Academy in Lviv. The founder and president of  Philomats Society PRAMIEN in Nowogródek, delegalized before the 2006 elections. Photographer and tour guide, travelling across Belarus and Lithuania following in the footsteps of Adam Mickiewicz and Eliza Orzeszkowa and discovering the paths of Tatars and Jews, fascinated by manor houses in Eastern Borderlands. She has also photographed Turkey, Italy, England and Central Asia – Uzbekistan and Kazakhstan.