Kontakt

Europejski Stadion Kultury

www.stadionkultury.pl
email: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

Facebook

@EuropejskiStadionKulturyPL

Instagram

@europejskistadionkultury

Estrada Rzeszowska

ul. Jagiellońska 24
35-025 Rzeszów
www.estrada.rzeszow.pl
Dyrektor: Marcin Dziedzic

email: sekretariat@estrada.rzeszow.pl
tel: +4817 853 80 04

Koordynacja wydarzeń: Klaudia Mazur
email: kmazur@estrada.rzeszow.pl

Promocja festiwalu: Sylwia Indycka-Rosół

email: sindycka-rosol@estrada.rzeszow.pl

Wydział Kultury Sportu i Turystyki

Urzędu Miasta Rzeszowa
Rynek 11
35-064 Rzeszów
www.rzeszow.pl

Dyrektor Wydziału: Katarzyna Pawlak
Kierownik Referatu Kultury: Agnieszka Kielar

Sekretariat

tel: +48 17 87 54 770
e-mail: kst@erzeszow.pl

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
www.nck.pl
Dyrektor: dr. hab. Rafał Wiśniewski

Recepcja

tel.: 22 21 00 100
e-mail: nck@nck.pl

Koordynator ESK (NCK)

Anna Wołowczyk
tel: +48 22 21 00 181
e-mail: awolowczyk@nck.pl

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.