WK ESK 2024 - OPEN CALL

10.01.2024 r.

WK ESK 2024 - OPEN CALL

Chcesz zostać częścią Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury 2024? To świetnie! Od dziś przyjmujemy zgłoszenia na projekty kulturalne! 

WK ESK na stałe wpisał się w kalendarz imprez miejskich. To największy na Podkarpaciu i jeden z najciekawszych interdyscyplinarnych festiwali w Polsce, który od początku swojego istnienia, czyli od 2011 roku zapewnia uczestnikom intensywną dawkę doznań artystycznych. 

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2024 roku! 

Tegoroczny OPEN CALL odbywa się pod hasłem - Projektuj Kulturę: Zainspiruj nasze jutro! – co stwarza przestrzeń do realizacji niekonwencjonalnych projektów, eksperymentowania i łączenia różnych dziedzin sztuki.

W 2024 roku stawiamy przede wszystkim na: 

  • współpracę międzynarodową
  • nowoczesne koncepcje
  • artystyczne odkrycia

Motywem przewodnim WK ESK 2024 jest „move to change”!

Na zgłoszenia czekamy do 16 lutego:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DOC) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF) 
ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

Zapytanie ofertowe nie obejmuje przedsięwzięć niezwiązanych z ideą Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury (http://stadionkultury.pl/o-festiwalu/).

Zaskocz nas swoimi pomysłami i razem wcielmy je w życie, tworząc najfajniejszy festiwal w Rzeszowie!

____________________

Do you want to be part of the East of Culture European Stadium of Culture 2024 Festival? That's great! From today we accept applications for cultural projects!

East of Culture European Stadium of Culture has become a permanent fixture in the calendar of city events. It is the largest in Podkarpacie and one of the most interesting interdisciplinary festivals in Poland, which since its beginning in 2011 has been providing participants with an intense dose of artistic experiences.

We invite you to the next edition, which will take place on June 21-23, 2024! 

This year's OPEN CALL is held under the slogan - Design Culture: Inspire our tomorrow! – which creates space for implementing unconventional projects, experimenting and combining various fields of art.

In 2024, we focus primarily on:

  • international cooperation
  • modern concepts
  • artistic discoveries

The main theme of East of Culture European Stadium of Culture 2024 is "move to change"!

We are waiting for applications until February 16:
APPLICATION FORM (DOC) APPLICATION FORM (PDF)
INQUIRY (PDF)

The request for proposals does not include projects unrelated to the idea of the East of Culture Festival - European Stadium of Culture (http://stadionkultury.pl/o-festiwalu/).

Surprise us with your ideas and let's put them into practice together, creating the coolest festival in Rzeszów!

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.